1. Administratorem Państwa danych osobowych są Usługi Turystyczne Róża Wiatrów. z siedzibą w Chłapowie, ul. Żeromskiego, 84-120 Władysławowo (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu recepcja.rw@gmail.com lub pod numerem 586740544.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

• niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu email, numeru kontaktowego telefonu, w przypadku pobytu z dzieckiem wieku dziecka oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie obiektu jest wymogiem zawarcia umowy na usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy na usługi.

5. Administrator może przekazać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

6. Okres przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe:
pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

7. Przysługuje Państwu prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.